Informatie

Op zaterdag 15 mei 2021 wordt de vijfde editie van het Edams korenfestival in de historische binnenstad van Edam gehouden. Er zal hopelijk weer een dwarsdoorsnede van koorzang uit Nederland en andere Europese landen te horen zijn met veel verschillende koren. Tijdens eerder festival waren onder andere vocale Kwartetten, Popkoren, Black Gospelkoren, Vrouwenkoren, Operette Verenigingen, Kerkkoren en vele andere koren en zanggroepen te beluisteren.

Wij hopen dat er tijdens de vijfde editie van het Edams korenfestival weer een gevarieerd programma hoorbaar zal zijn. Tijdens deze vierde editie van het Edams korenfestival zal gewerkt worden in 4 blokken van ongeveer twee uur waarin 6  koren optreden. Het eerste blok start 10.30, het tweede 13.15  het derde 16.00 en het vierde blok om 20.00. Ieder koor heeft 20 minuten de tijd om hun stemmen te laten klinken. Dit is inclusief op- en aflopen en informatie over het koor. Elk koor krijgt een Host toegewezen die de koren voor en na de optredens begeleiden. Aan het eind van ieder blok wordt een gezamenlijk werk door alle koren uitgevoerd. Dit werk wordt aan de koren toegestuurd om in te kunnen studeren.

Men weet als koorzanger wel in welk blok men zingt echter op de dag zelf zal pas de exacte volgorde van optreden bekend gemaakt worden. Hierdoor ontstaat de situatie dat elk koor voor een goed gevulde zaal zingt. Aan het eind van ieder blok wordt een gezamenlijk slotlied uitgevoerd zodat alle zangers een goede reden hebben om aanwezig te blijven als zij zelf hebben opgetreden.

De inschrijfprijs bedraagt € 25 per koor + € 2,-per deelnemend koorlid.

Voor zowel de koorleden als toehoorders bedraagt de toegangsprijs  voor de gehele dag slechts € 2,-. Er is deze dag een goede catering voor de inwendige mens, een podium in een mooi versierde kerk met een uitstekende akoestiek en een vleugel voor de begeleiding.

Wilt u op de hoogte gehouden worden voor ons volgende festival stuurt u dan een mailtje aan info@korenfestivaledam.nl.